Tarieven

Uurtarief
In de meeste gevallen zullen de kosten voor de door Van der Kolk & Volkerink Advocaten verleende diensten worden bepaald door de aan het dossier besteedde tijd te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief.
De aan het dossier bestede tijd wordt geregistreerd in eenheden van 6 minuten. Op de specificatie van de werkzaamheden die bij de declaratie wordt toegezonden kunt deze terugvinden.
Van der Kolk & Volkerink Advocaten zullen doorgaans aan het einde van iedere maand de verrichte werkzaamheden declareren.

Vaste prijzen
In een aantal gevallen is het mogelijk vaste prijsafspraken te maken voor bepaalde werkzaamheden. De mogelijkheden bespreken wij graag met u.

Kantoorkosten
Over de in rekening gebrachte werkzaamheden wordt een opslag van 6% gerekend voor kantoorkosten. Deze kosten zijn niet nader te specificeren, maar hebben betrekking op het maken van kosten door onder meer het gebruik van porto, telefoon, internet, fax, kopieermachine en papier.

Verschotten
Verschotten worden doorberekend aan de cli√ęnt. U kunt daarbij onder meer denken aan griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van accountant of notaris en leges.

BTW
Over de gedeclareerde werkzaamheden, inclusief kantoorkosten, wordt een Btw-tarief gerekend van 21%.