Praktijkgebieden

Verzekeringsrecht

Juridische expertise op het gebied van verzekeringen

Juridische expertise op het gebied van verzekeringen

Wanneer uw ondernemingsrisico’s zijn verzekerd kan het toch zo zijn dat de verzekeraar bij bepaalde schades geen dekking verleend. Het kan ook gebeuren dat een geschil ontstaat omtrent de hoogte van een schade-uitkering. Er kunnen diverse redenen zijn waarom een verzekeraar geen dekking wenst te verlenen of de schade anders begroot. Wij kunnen u adviseren omtrent uw polis en de dekking zodat u weet waar u als ondernemer aan toe bent. Wanneer het nodig is kunt u uiteraard rechtsbijstand van ons verwachten, waaronder het voeren van procedures in het verzekeringsrecht. Mr. Volkerink heeft een zeer ruime ervaring in het verzekeringsrecht. Zo heeft hij jarenlang opgetreden als advocaat voor grote schadeverzekeraars.

Deelgebieden:

  • geschillen met verzekeraars omtrent het verlenen van dekking en het verkrijgen van een schade-uitkering;
  • geschillen met assurantietussenpersonen omtrent het verlenen van dekking en het verkrijgen van een schade-uitkering;
  • geschillen met verzekerden omtrent het verlenen van dekking en het verkrijgen van een schade-uitkering.

 

tag-line

 

Overige praktijkgebieden

Arbeidsrecht

Een goede relatie tussen werknemer en werkgever is van groot belang voor een onderneming. Het arbeidsrecht ziet niet all

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wilt u graag ondernemen. Mogelijk heeft u dan te maken met bestuurders, aandeelhouders, crediteuren en

Faillissementsrecht

Financiële problemen komen nooit gelegen. Zeker niet wanneer deze het voortbestaan van uw onderneming bedreigen. Desku

Aansprakelijkheidsrecht

Voorkomen is beter dan genezen. Maar als uw onderneming schade lijdt door toedoen van een ander, dan kunnen onze advoca