Praktijkgebieden

Arbeidsrecht

Juridische expertise op het gebied van arbeid

Juridische expertise op het gebied van arbeid

Een goede relatie tussen werknemer en werkgever is van groot belang voor een onderneming. Het arbeidsrecht ziet niet alleen op de rechten en plichten van werkgever en werknemer maar geeft ook regels wanneer de arbeidsverhouding verstoord is. Ons kantoor verleent zowel aan werkgevers rechtsbijstand inzake geschillen betreffende het arbeidsrecht. Dat kan gaan om een advies, dat kan ook gaan om bijstand in een procedure.

Deelgebieden:

  • beëindiging arbeidsovereenkomst, waaronder ontslag en ontslagvergoeding;
  • reorganisatie en overgang van onderneming;
  • opstellen arbeidsovereenkomsten;
  • concurrentie- en relatiebeding;
  • conflicten;
  • loon en beloning;
  • verzuim, ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

tag-line

 

Overige praktijkgebieden

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wilt u graag ondernemen. Mogelijk heeft u dan te maken met bestuurders, aandeelhouders, crediteuren en

Faillissementsrecht

Financiële problemen komen nooit gelegen. Zeker niet wanneer deze het voortbestaan van uw onderneming bedreigen. Desku

Aansprakelijkheidsrecht

Voorkomen is beter dan genezen. Maar als uw onderneming schade lijdt door toedoen van een ander, dan kunnen onze advoca

Verzekeringsrecht

Wanneer uw ondernemingsrisico’s zijn verzekerd kan het toch zo zijn dat de verzekeraar bij bepaalde schades geen